Araş. Gör. MUSTAFA UĞUR MİRASEDOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. MUSTAFA UĞUR MİRASEDOĞLU

T: (0282) 250 2827

M ugurmirasedoglu@nku.edu.tr

W ugurmirasedoglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisat Teorisi
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2017-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2015-2017
Tez:
Lisans
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
2017-
Araş. Gör. RİZE ÜNİVERSİTESİ
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU / BANKACILIK VE FİNANS
2014-2017
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Makro İktisat
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MİRASEDOĞLU M. U., Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Banka Kredi Kanalının Etkinliğine İlişkin Bir Analiz, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 518-544, 2017.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
2. DİLEK Ö., MİRASEDOĞLU M. U., CİHAN K., BAYRAK A. Z., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLÇE DIŞI HARCAMA SIZINTILARININ TESPİTİ VE İKTİSADİ SONUÇLARI, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 95-113, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
3. BAYRAK A. Z., CİHAN K., MİRASEDOĞLU M. U., DİLEK Ö., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma, INTERNATIONAL JOURNAL OFECONOMIC STUDIES, vol. 3, pp. 223-239, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.11.2016-12.10.2017.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ), Yer:Hilton İstanbul Kozyatağı Otel, 17.11.2017-18.11.2017.
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ), Yer:Hilton İstanbul Kozyatağı Otel, 20.05.2017-21.05.2017.
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ), Yer:Hilton İstanbul Kozyatağı Otel, 20.05.2017-21.05.2017.
INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 19.05.2017-22.05.2017.
INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Yer:Sarajevo, 19.05.2017-22.05.2017.
INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Yer:Sarajevo, 19.05.2017-22.05.2017.
INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (ICPESS), Yer:SARAJEVO, 19.05.2017-22.05.2017.